Praktyczne szkolenia zawodowe

Praktyczny Kurs „Spedytor Międzynarodowy” (60 godzin)Dla kogo jest ten kurs?

Kurs jest przeznaczony dla osób związanych ze spedycją, transportem i działami logistyki w firmie oraz wszystkie inne osoby zainteresowane poszerzeniem swojej wiedzy, a także ci, którzy myślą o własnej przyszłości i przekwalifikowaniu się oraz pracy w innym zawodzie.Program kursu:

 • 1. Zagadnienia prawne związane z transportem drogowym oraz spedycją:
  • 1.1. Ustawa o transporcie drogowym
  • 1.2. Konwencja CMR
  • 1.3. Ogólnopolskie Warunki spedycyjne (OPWS)
  • 1.4. Podstawy prawne działalności spedycyjnej i przewozowej na rynku krajowym i międzynarodowym
 • 2. Rodzaje działalności spedycyjnej
 • 3. Pozyskiwanie klientów (kontakt tel., maile, giełdy, ogłoszenia i reklamy, mapy)
 • 4. Zasady bezpieczeństwa przy zawieraniu umów transportu
 • 5. Zlecenie transportowe (kluczowe momenty)
 • 6. Ogólne zasady budowy i eksploatacji pojazdów ciężarowych:
  • 6.1. Rodzaje pojazdów
  • 6.2. Cechy użytkowe
  • 6.3. Zabezpieczenie towaru podczas transportu
 • 7. Dokumenty przewozowe w transporcie krajowym i międzynarodowym
 • 8. Odpowiedzialność stron podczas realizacji transportu
 • 9. Ubezpieczenie w transporcie
  • 9.1. Odpowiedzialność nadawcy, przewoźnika i odbiorcy towaru
  • 9.2. Ubezpieczenie w transporcie (OCP, OCS, kabotaż)
  • 9.3. Zasady składania reklamacji i roszczeń
  • 9.4. Procedura reklamacyjna
  • 9.5. Przedawnienia
 • 10. Zajęcia praktyczne:
  • 10.1. System CRM. Zarządzanie kontaktami.
  • 10.2. Korzystanie z elektronicznych giełd transportowych
  • 10.3. Programy spedycyjne. Tworzenie zamówień oraz kontrola przebiegu zlecenia


Jakie umiejętności nabędę po odbyciu tego kursu?

Uczestnicy będą mięli okazję na:

 • poznanie najważniejszych przepisów prawnych wykorzystywanych w codziennej pracy.
 • zapoznanie z bieżącą dokumentacją potrzebną do codziennej pracy.
 • uzupełnienie wiedzy teoretycznej, jak również praktycznej.
 • zdobycie wiedzy na temat odpowiedzialności stron odbiorcy i nadawcy.
 • zdobycie wiedzy na temat dostępnych ubezpieczeń, które powinny nas obowiązywać.
 • zdobycie umiejętności budowania długofalowych relacji z klientami na dogodnych dla nas warunkach.


Gdzie mogę podjąć pracę po ukończeniu szkolenia?

Po ukończeniu kursu Specjalista ds. transportu i logistyki, możesz pracować przede wszystkim w branży logistycznej, w zawodzie spedytora, logistyka. Kurs w naszej placówce pomoże Ci awansować w obecnej pracy, rozwinąć swoje możliwości w gałęzi przemysłowej, handlowej, usługowej oraz spedycyjnej. Nasze szkolenie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy, pracodawcy potrzebują pracowników logistyki, transportowców nie tylko w Polsce, ale i w całej Unii Europejskiej.Cena kursu: 1500,00 PLN + 23% VAT za osobę


Cena obejmuje:
 • materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe
 • zaświadczenie odbycia szkolenia wraz z programem

Siedziba szkoleniowa: ul.Walerego Sławka 5, 30-633 Kraków
Kontakt: +48 883-888-365